Hoppa till sidans innehåll

Instruktioner


Instruktionerna som PDF-fil 

 

Motionsorienteringarna pågår från 29 mars till 13 september med uppehåll under juli månad. Vi har för varje tillfälle föreslagit karta, samlingsplats och typ av träning. Syf­tet är att åstadkomma variation, både vad gäller terräng och typ av övning. Vi har satt upp två personer som arrangörer vid varje tillfälle, för att arbetet ska bli mindre betungande och för att det ska kunna finnas mer än en arrangör vid starten så att ovana löpare ska kunna få starthjälp. Motionsorien­teringarna finns också inlagda i aktivitetsplanen. 

 • För icke OK Älme medlemmar tas ut en startavgift om 20:-.

 • Vid varje träning ska det finnas minst 4 banor med olika längd och svårighet. Nybörjarbana läggs vid behov – tag kontakt med Lars Henriksson eller Staffan Käll om du är tveksam. Riktlinjer:
Bana Svårighet/färg Längd Förklaring

Nybörjare,

vid behov

Mycket lätt - grön 2 km Bara enkel ledstång (vägar, stora stigar, tyd­liga åkerkanter), kontroller på ledstången och vid varje ledstångsbyte.
1 Lätt - vit/gul 2,5-3 km Varje sträcka ska innehålla ett vägval med ganska enkel ledstång, men helst också möjlighet att gena. Tydliga kontrollpunkter högst 30 m från säker utgångspunkt.
2 Ganska lätt - orange 3,5-4 km Svårare ledstång, delsträckor utan ledstång och svårare kontrollpunkter lite längre från säker utgångspunkt.
3 Svår - violett/blå/svart ca 5 km "Så svårt det går” i vår relativt enkla terräng­typ

 

 

 • Samling är kl 17:30. Om man inte klarar den tiden får man med arrangörernas tillåtelse starta lite senare.
 • Information om träningen anslås på hemsidan och anslagstavlan vid klubbstugan. Gör en vägbeskrivning med väg-skiss från Älmhult till samlingsplatsen. Ordna vägvisning med skärmar den sista biten till samlingsplatsen. Ange var vägvisning börjar. Tänk på att vägbeskrivning och vägvisning ska vara så bra att man ska kunna hitta till samlingsplatsen utan att ha varit där tidigare!
 • Banläggaren skall fråga markägare om parkeringsplats. Kolla med Staffan Käll eller Torsten Claesson vilka markägarna är.
 • Under månaderna maj och juni - tänk på viltet. Tag också hänsyn till betesdjur. Under augusti tar vi hänsyn till bockjakten genom att välja tätortsnära områden.
 • Åkrar med växande grödor är förbjudet att beträda och ska markeras med rött på kartan.
 • Kartor, startkort mm. hämtas i klubbstugan. OBS att stiftklämmor och skärmar inte får knytas ihop, håll dessa åtskilda!! Håll ordning i materiallådan – lämna den i det skick du vill finna den! Lådan ska vara tillgänglig i klubbstugan för nästa veckas arrangörer senast på fredag kväll.
 • Om du inte har tid den dagen du är uppsatt, ansvarar ni själva för byte med andra arrangörer. Meddela dock alltid byten till Lars Henriksson eller Staffan Käll.
 • Arrangörerna avgör om tidtagning är lämplig. Resultatet (eller startlista) sätts in i resultatpärmen i arrangörslådan, av arrangörerna och skickas också till vår webmaster Andreas Jansson, e-postadress This is a mailto link . Obs – detta är viktigt för aktivitetsstödet (pengar till klubben).
 • Träning aldrig med förkylning i kroppen!

Orienteringskommittén ansvarar för planering av träningsorienteringarna. Klubbmedlemmarna ansvarar dock för själva genomförandet. Så har det fungerat under många år och motionsorienteringarna är en mycket viktig del av klubbens verksamhet. Kom gärna med synpunkter så att vi kan vidareutveckla motionssorienteringarna!

 

För Orienteringskommittén

 

Lars Henriksson

0476-136 43

This is a mailto link

Kjell Svensson

0476-716 69

This is a mailto link

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:09

Ullmaxbanner

--------------------------------

Har du bidrag till hemsidan?

Skicka dom till This is a mailto link

--------------------------------------

 

OK Älmes larmlista
kan du hitta här!
LARMLISTA 2017
TELEFONLISTA

Postadress:
OK Älme - Orientering
G Liljequist, Gabriel Jönssonsgatan 1 A Lgh 1402
21149 Malmö

Kontakt:
Tel: 047610903
Fax: 047610903
E-post: This is a mailto link