Hoppa till sidans innehåll

Föreningspolicy


för skid- och orienteringsklubben OK Älme

Denna policy skall vara ett levande dokument som föredras minst två gånger per år bl.a. vid föreningens årsmöte. Uppdatering skall ske regelbundet. Policyn ska vara ett stöd för styrelse, ledare, föräldrar, idrottsaktiva och andra att styra verksamheten åt det håll som föreningen har beslutat.

Gemenskap, glädje, utmaning, hälsa och tävling

Vi finns till för aktiva i alla åldrar och alla skall möta varandra med respekt. Gemenskap och glädje skall genomsyra verksamheten där alla skall ges möjlighet att utvecklas och engagera sig utifrån sina förutsättningar. Fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil ger välbefinnande.

Om individen och gruppen fungerar bra tror vi att de idrottsliga framgångarna blir en
naturlig följd av detta. Omvänt tror vi också att utveckling på den idrottsliga sidan kan vara ett sätt att växa som individ och som grupp.

Idrottslig utveckling behöver inte innebära att man vinner tävlingar. Det kan lika gärna vara att t.ex. förbättra sin teknik eller att stötta varandra i tävlingsmoment så som i stafetter eller i andra sammanhang.

Vi ska motverka att orienteringen/skidåkningen gör att skolarbetet för barn och ungdomar blir lidande. Vi anser dock att det är viktigt för barn och ungdomar att motionera – gärna i grupp, för att klara skolarbetet på ett bra sätt.

Vi vill bygga vår topp med hjälp av bredd

Denna målsättning vill vi nå genom att ha en stor bredd, motverka utslagning och ha ambitionen att skapa utrymme för alla som vill vara med i verksamheten.

Föreningens medlemmar och dess anhöriga är föreningen

Det finns många uppgifter som måste skötas för att en förening skall fungera. Därför är det nödvändigt att alla hjälps åt.

Föräldrarna skall vara delaktiga i föreningsarbetet. Det innebär bl.a. att man inte kan förvänta sig att man har gjort sin del av arbetet enbart genom att betala medlemsavgiften för sitt barn.

Ledare – en resurs att vara rädd om

Ledare ska ställa följande krav på föreningen/styrelsen:

• att få information om styrelsebeslut, utbildningar m.m.

• att erbjudas kostnadsfria utbildningar.

• att få tillgång till relevant utrustning.

Vi ställer följande krav på våra ledare:

• att de följer de policyregler som finns.

• att de tar del av information från styrelsen.

• att de agerar som goda föredömen, visar god sportsmannaanda och har en positiv
inställning.

Förväntningar på ledare och aktiva

Vi förväntar oss att våra ledare och aktiva:

• ställer upp som funktionärer vid de tävlingar och aktiviteter som OK Älme arrangerar.

• ställer upp som ledare eller funktionärer vid Idrottsskolan.

Droger, mobbning samt sexuella övergrepp och kränkningar

Drog är i föreningens definintion en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande och/eller prestationshöjande d.v.s. tobak, alkohol, narkotika,
drogpreparat samt vissa läkemedel. Mobbning är när en eller flera individer vid upprepade tillfällen utsätts för kränkande ord eller handling.

I samband med tävlingar, träningar, träningsläger etc ska ledare och äldre aktiva vara en förebild och därför vara restriktiva och återhållsamma i sitt bruk av tobak. Vi vill inte att ungdomar i samband med dessa aktiviteteter brukar tobak. Alkohol eller droger ska inte heller förekomma vid dessa tillfällen, ej heller när man representerar klubben i samband med t.ex. förbundsuppdrag. Föreningen skall försöka stödja den som visar upprepade problem med att hantera alkohol eller droger.

Vi strävar efter att ge våra ledare utbildning och stöd runt arbetet med droger och
mobbning. Om kränkningar vid enskilda eller upprepade tillfällen trots allt förekommer, ska ledare – eventuellt med hjälp av stödfunktioner i föreningen – markera vad som är rätt och fel, samt fortsätta att arbeta för att förbättra klimatet i gruppen.

Föreningen skall vara en trygg miljö för våra barn och ungdomar. Genom kunskap och medvetenhet kan vi förebygga sexuella övergrepp och kränkningar. Föreningen skall stödja den som har utsatts för sexuella övergrepp och/eller kränkningar.

Vid avsteg från policyn

Den person som missköter sig avseende t.ex. droger och mobbning kan stängas av från tävlingsverksamhet. Styrelsen skall hållas informerad om detta.

Om det kommer till styrelsens kännedom att ledare mobbar, kränker eller använder droger på ett sätt som inte överensstämmer med föreningens riktlinjer, skall samtal med ledaren genomföras. Vid upprepade eller grova förseelser blir följden avstängning från uppdraget.

Det är styrelsen som tar beslut om avstängning från föreningens verksamheter vid ledares misskötsel.

 

Upprättad i januari 2014, på OK Älmes årsmöte 2014-02-07

Uppdaterad: 18 FEB 2014 18:28 Skribent: Arvid Käll

Ullmaxbanner

--------------------------------

 

--------------------------------

Har du bidrag till hemsidan?

Skicka dom till This is a mailto link

--------------------------------------

Postadress:
OK Älme - Orientering
Lars Persson, Råstensgatan 12
34338 Älmhult

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link