Gå till innehåll
OK Älme
OK Älme

Skogsarbete kommer att pågå under våren 2024 i områdena Norra Klöxhult, Västra Bökhult och Furulund enligt kartan

Skogsentreprenören Sydved har fått i uppdrag av Tekniska förvaltningen att under våren 2024 utföra skogsarbete i områdena Norra Klöxhult, Västra Bökhult och Furulund enligt kartan.

Arbetet påbörjas i slutet av vecka 13 och kommer att pågå i omgångar fram till sommaren. Vi använder olika maskiner för att minimera skador och för att effektivisera trädfällningen. Område röjs och gallras på olika sätt beroende på hur gamla träden är.

Kulturlämningar och vandringsstigar Vi är medvetna om att det finns kulturlämningar och vandringsstigar i området och vi kommer att vara försiktiga. Maskinerna kommer i möjligaste mån att undvika att köra på stigarna. Kulturstubbar, som är mindre träd kapade vid ca 130 cm höjd, kommer att användas som markörer för forn- eller kulturlämningar, såsom kolbottnar.

Om skogen Vi prioriterar björk och tall där det är lämpligt för att skapa en mer öppen och ljus skog, vilket gynnar markskiktet och ökar möjligheterna för bärris att trivas i ljuset. Detta gynnar även det vilda djurlivet.

Om djuren Vi kommer att lämna kvar död ved för att öka den biologiska mångfalden i faunadepåer, vilka kan bestå av grova stammar eller grenhögar och placeras ut på lämpliga platser i naturen. Död ved är viktig som mat och bostad för många djur, svampar och växter.

Till dig som rör dig i området Vi ber er att vara försiktiga och hålla er på säkert avstånd från skogsarbetare och maskiner. Säkerhetsavståndet till maskinerna är minst sjuttio meter. Var uppmärksamma på skyltar längs stigar och vägar.

Virkesupplag och rishögar kommer att placeras på mindre störande platser. Vi ber er också att vara försiktiga och inte uppehålla er eller låta barn och hundar leka nära dessa platser.

Kontaktuppgifter Sydved Lars-Göran Eriksson 070-3991746 eller larsgoran.eriksson@sydved.se

Har du frågor kontakta servicecenter 0476-550 00 eller via e-post: tekniska@almhult.se

Hälsningar Tekniska förvaltningen, Älmhults kommun

Publicerad: 2024-04-01

Senast uppdaterad: 2024-04-01

Publicerad av: Niclas Lindblom

Postadress

OK Älme - Orientering
Lars Persson, Råstensgatan 12
34338 Älmhult

Kontakta oss

E-post: info@okalme.se

Logga in